Välkomna till SVMF 

Tack för att du besöker Skandinaviska Vägmarkeringens websida. Vi hoppas att Du finner det Du söker om vägmarkering. Denna produkt som är så viktig i vägmiljön.

 

Rätt utförd vägmarkering skapar förutsättningar för en säkrare trafik med ökad framkomlighet och kapacitet på vägarna.

I den nya teknik som allt fler bilar är utrustade med är vägmarkering än mer viktig.


I SVMF finns en stor del av kompetensen i Skandinavien inom vägmarkering. Du kan tryggt vända dig till oss i allt som rör vägmarkering.

 

https://www.facebook.com/SVMF.nu/

Maj 2022;

Möte med Sveriges Riksdag: summary seminarier in the Swedish parlament rev 1.pdf

November 2021;

 Nytt regeringsuppdrag till Trafikverket om bättre väginfrastruktur

 

Oktober 2021; 

Stort antal Riksdagsmotioner om väg- och cykelinfrastruktur

 

September 2021: Tidplaner upphandling

Sverige: bilaga 1Upphandlingstidplan Vägmarkering 2021 1.0 20210824.pdf

Norge: vegvesen årshjul.pptx

Tidningsklipp om budget: 

Regeringens satsar 75 miljarder på svensk infrastruktur i senaste budgeten, men Trafikverket måste reformeras!

Maj 2021: Enkät undersökning 

April 2021: Mer om globala störningar på råvarumarknaden som drabbar både vägmarkering och räckesindustrin.

 

April 2021: Svmf svar  på remiss Cykelplan för region Stockholm

Mars 2021: Globala störningar på råvarumarknaden för vägmarkeringsprodukter

 

SVMF remissvar till Transportstyrelsen om Byggregler i mars 2021

SVMF remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037 

 

Nordisk certifiering av vägmarkeringsmaterial

Ovan : Länk till hemsidan

Debatt artikel i Dagens Industri 1 mars 2021 om micromobilitet

Inför valet 2018: Valrörelsen borde handla om trafiksäkerhet och infrastruktur. Läs den gemensamma debattartikeln från Svenska Vägmarkeringsföreningen, Svenska väg- och broräckesföreningen och Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser som publiceras i Dagens Infrastruktur.

 

https://www.dagensinfrastruktur.se/2018/09/05/debatt-valrorelsen-borde-ocksa-handla-om-trafiksakerhet-och-infrastruktur/

SVMF har idag (2018-08-21) svarat regeringen på en remiss om självkörande bilar. N2018-01630-MRT Svenska vägmarkeringsföreningen remissvar Finns också på Facebook.

Toni Ogemark, Svenska vägmarkeringsföreningen: "Självkörande fordon behöver bättre vägmarkeringar för att minska olycksrisken" Läs debattartikeln i Dagens Infrastruktur.

 

 

 

 

 

 

SVMF förslag på åtgärder inför Transportstyrelsens Regeringsuppdrag.docx

Underlaget från grupparbeten på höstmötet 2019

 

stop-634941-1280.jpg

 

 

SVMF