Om SVMF

Svenska Vägmarkeringsföreningen, SVMF, bildades 1972. Den 7 mars 2019 ändrades namnet till Skandinaviska Vägmärkesföreningen.

Föreningen är en intresseorganisation för företag, organisationer och andra institutioner verksamma inom vägmarkeringsbranschen.

Företagsmedlem är ett företag i branschen med en av företaget nominerad representant.

Personlig medlem är anställd i medlemsföretag, hos myndigheter eller institutioner som genom sin verksamhet kan förväntas gagna föreningens ändamål. Även intresserade personer utanför företag i branschen kan vara personliga medlemmar som övrig medlem.

  

Föreningen har som mål att verka för den teknisk-ekonomiska utvecklingen av vägmarkeringar och att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen bl a genom

  • att företräda dem inför statliga, kommunala och andra myndigheter samt sammanslutningar inom närings- och samhällslivet,
  • att genom forskning och annat utvecklingsarbete främja utvecklingen av vägmarkeringar,
  • att i övrigt genom affärsverksamhet och annan ekonomisk verksamhet främja och skapa underlag för föreningens verksamhet.

Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen har sitt säte i Kristianstad och kansli i Vänersborg.

 

Ordförande är

Toni Ogemark

 

togemark@gevekomarkings.com

 | 

+46 727 255 935

Företrädare utsedd i oktober 2020:

Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen har utsett Per-Erik Eriksson som företrädare för föreningen. Per-Erik kommer främst fokusera på att lyfta frågorna om ökad trafiksäkerhet och förutsättningar för självkörande fordon i Danmark, Norge och Sverige. Detta genom att verka för en ökad satsning på området vägmarkeringar från ansvariga myndigheter.

pererik@svmf.nu

https://news.cision.com/se/skandinaviska-vagmarkeringsforeningen/r/skandinaviska-vagmarkeringsforeningen-har-utsett-per-erik-eriksson-som-foretradare-for-organisatione,c3215998

Befattningar i Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen för 2022
  2022  
Ordförande Toni Ogemark  
Vice ordförande Martin Rydell  
Sekreterare Magnus Wallgren  
Ledamöter Jesper Wraae-Bess Dansk avdelningsledare
  Svein-Gunnar Dahl Norsk avdelningsledare
  Magnus Karlsson Svensk avdelningsledare
  Vakant Juridisk sakkunnig
     
     
     
Adjungerad företrädare Per-Erik Eriksson   
Adjungerad: kassör Cecilia Johansson  
Adjungerad: kansli Göran Nilsson  
Revisor Erik Jansson  
Revisor suppleant Joacim Holmberg  
   

 

Valberedning:
Ordförande Michael Svantesson
Ledamot  Thomas Lyng Hansen
Ledamot Gunnar Strøm
   
SVMF