Om SVMF

Svenska Vägmarkeringsföreningen, SVMF, bildades 1972.

Föreningen är en intresseorganisation för företag, organisationer och andra institutioner verksamma inom vägmarkeringsbranschen.

Företagsmedlem är ett företag i branschen med en av företaget nominerad representant.

Personlig medlem är anställd i medlemsföretag, hos myndigheter eller institutioner som genom sin verksamhet kan förväntas gagna föreningens ändamål. Även intresserade personer utanför branschen kan vara personliga medlemmar.

  

Föreningen har som mål att verka för den teknisk-ekonomiska utvecklingen av vägmarkeringar och att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen bl a genom

  • att företräda dem inför statliga, kommunala och andra myndigheter samt sammanslutningar inom närings- och samhällslivet,
  • att genom forskning och annat utvecklingsarbete främja utvecklingen av vägmarkeringar,
  • att i övrigt genom affärsverksamhet och annan ekonomisk verksamhet främja och skapa underlag för föreningens verksamhet.

Svenska Vägmarkeringsföreningen har sitt kansli i Vänersborg

 

 

Ordförande är

Toni Ogemark

 

togemark@gevekomarkings.com

 | 

+46 727 255 935

 

 

Styrelse 2018

 

Ordförande:

Toni Ogemark 

Geveko Markings

:+46 727 255 935

Vice ordförande:

  Magnus Fredriksson
  Svevia 
  Frånögatan 2
  582 78 Linköping
  070-281 10 91

Sekreterare:

  Magnus Wallgren
  Geveko Markings,  Box 160
  291 22 Kristianstad
   044-20 39 00

Övrig ledamot:

  Peter Nilsson
  EKC Sverige AB
  Kalkugnsgatan 14
  692 92 Kumla
  019-56 03 000

Övrig ledamot:

  Jörgen Svensson
  Road Marking Equipment AB
  Kävlingevägen 33
  213 76 Malmö
   040-315 880

Övrig ledamot:

Michael Svantesson

Cleanosol AB

   Box 2137

   403 13 Göteborg

   Besöksadress: Marieholmsgatan 36, Göteborg

070-624 03 83

Kansli:

Adjungerad till styrelsen

 

Göran Nilsson

LG Konsult

Ranvägen 4

070-537 12 82

462 54 Vänersborg

Kassör:

Adjungerad till styrelsen

 

  Cecilia Johansson  

     Rådavägen 84

    435 42 Mölnlycke
    0705303688

Suppleant i styrelsen

Magnus Karlsson

MSA Konsult AB     

Åstavägen 29A

291 62 Kristianstad                                                 

:+46 (0)70 320 16 21

Suppleant i styrelsen

  Gunnar Strøm
  Norskilt AS
  Gullfunnet 65
    1570 Dilling
    Norge
  0047 90911890 

Revisorer:

  Berne Nielsen
  

Ramböll RST – Road Marking

Ramböll RST  
Skeppsgatan 5
211 11  Malmö
Tele: 070-549 82 03

www.rst.se

www.ramboll.se

 

  Erik Jansson
 PROMAX Industries ApS

Parkvej 44

Randers 8920
Denmark

+46 70 605 88 00

Suppleant:

Anders Wahlqvist

Geveko Markings,  Box 160
291 22 Kristianstad

 +46 70 49 70 466

 

 

 

SVMF:s Arbetsutskott Sverige

Au Sverige representeras av ordföranden i SVMF samt delar av styrelsen som ordföranden utser vid varje tillfälle.

Ordförande:

 Toni Ogemark

Geveko Markings AB

Övriga ledamöter:

  Michael Svantesson
  Cleanosol AB
  Box 2137

  40313 Göteborg

 

+46 706 240 383

    Magnus Fredriksson
  Svevia 
  Frånögatan 2
  582 78 Linköping
  Tele: 070-281 10 91
    Peter Nilsson
  EKC Sverige AB
  Kalkugnsgatan 14
  692 92 Kumla
  Tele: 019-56 03 000
   

 

Referensgrupp Norge 2018:

Deltagare

Företag

Anm

Morten Andersen

Eurostar

Ledare

Bjørn Nossen

Geveko Markings

Vice ledare 

Svein Gunnar Dahl

Cleanosol

 

Kjell Bornhorst

Visafo

 

Jens Chr Knudsen

Merking og Sikring

 

Gunnar Ström

Norskilt

 

Erik Bakken

Trysil Maskin

 

Toni Ogemark

SVMF

 

 

Au Norge representeras av gruppens ordinarie och vice ledare. Kan kompletteras av någon som är speciellt lämpad i sakfråga som är aktuell. SVMF ordförande kan också delta.

 
SVMF