Årsmöte  12 mars kl 14, Digitalt

Signerat protokoll årsmöte 2021.pdf

Dagordning vid SVMF årsmöte 2021.docx

Verksamhetsberättelse SVMF 2020.docx

Fördelningsnyckel SVMF 2021.xlsx

SVMF- Budget 2021.xlsx

 Balansräkning 2020 version_2021-02-17 (1).pdf

SVMF Resultaträkning 2020_version 2021-02-17.pdf

Revisionsberättelse SVMF 2020.pdf 

Förslag från valberedningen på styrelse i SVMF FÖR 2021.docx

 

 

 

Info från TRV;

Årsmöte 20210312.pdf

Årsmöte 20210312.pptx

Tillståndsmätningar 2020.pdf

 

 

Info från Vejdirektoratet Norge;

Presentasjon SVMF 2021_03_12.pdf

Info från TC Johansen om materialcertifieringen:

NMF_Nordisk certifiering 2021_downsized.pdf

SVMF