COST 331; uppdaterad 2020

En beräkningsmodell, benämnd Visibility, för att beräkna synavståndet för längsgående vägmarkeringar togs fram inom det europeiska samarbetsprojektet COST 331 på 1990-talet. Visibility har nyligen uppdaterats med en ny modell för fordonsbelysning, för att bättre avspegla de strålkastare som finns på marknaden idag.

Nedan finns en vägledning (på danska) för att  använda räknearket.

 En-afløser-for-Visibility-programmet-til-beregning-af-synsafstande-til-langsgående-kørebaneafmærkning.pdf

Visibility-Excel-1 (4).xlsx

COST 331 - 1999
SVMF