SVMF - APV Exempelsamling 2016_01.pdf

 

Vägmarkering

Akta linjen!

Försättsbild APV.png 

”Breddare”
Breddare rekommenderas för att sänka farten på passerande trafik.

Breddare.png

Bilderna ovan visar olika utförande av så kallad breddare

 

SVMF