Mätbil

Ramböll mätbil 2012.jpg

Funktionsstyrt underhåll av vägmarkeringar

 

System för funktionsstyrt underhåll av vägmarkeringar är metod att styra underhållet dit det behövs som mest. Detta till skillnaden från tidigare då underhållet ofta styrts utefter okulär besiktning.

 

Målet är att kunna styra underhållet med mätdata från mobil mätning på ett rationellt sätt.

 

SVMF