Projekt maskinburen läggning av tvärgående- och övrig markering

 

Målet är att effektivisera arbetet samt avsevärt minska risk för personalen  (säker arbetsplats)

I December 2008 kom Vägverket och SVMF överens om att utveckla ny maskin för utläggning tvärgående markeringar.

SVMF gör en omvärldsstudie – fann inget liknande

Februari 2010 visade tre (3) företag sina idéer till lösningar

Länkar till respektive företags hemsida:

Under 2010 – 2011 visar företagen var sin prototyp av maskin

Vägverket och SVMF ger ekonomiskt stöd till utvecklingen, men företagen tar ansvar för sin finansiering.

Klicka på länk nedan för att nå respektive företags produkt 

 Trysil Maskin

 RME/SSQ

 LunoMark

 

 

Krav finns från 2015 i upphandlingarna med funktionsansvar och från 2016 i upphandlingar med avrop.

SVMF