SVMF är en av deltagarna i ViP eftersom Vägmarkering är en viktig del i infrastrukturen.

 

vip_logo.gif

Det huvudsakliga målet med ViP-centret är att vara en stark nationell resurs för körsimulatorer med fokus på samspelet mellan människa och teknik.
 
ViP-centrets strategi är en samverkan mellan fordonsföretag och transportmyndigheter i projekt med inriktning mot målet.

En del av projekten kommer att vara unikt metodutvecklande medan andra kommer att vara mera tillämpade för att leda denna metodutveckling rätt.

 

  3 projekt som SVMF senast varit aktiva i.

 

 

Symboler i vägbanan (Vi ledde detta)

1a) Att i simulatorn ta fram rekommendationer för symbolstorlek i olika hastigheter

1b) Att i simulatorn testa effekter av symbol för hastighet

Björn Johansson, Lars-Erik Svensson och Göran Nilsson deltog för SVMF. VTI och TRV var också i projektet som startat 2013.

 

 

Known Roads

 • Ett vägsystem (Göteborg-Borås-Alingsås- Göteborg och Töllsjövägen) läggs in i datorn
 • Där kan man testa olika betingelser
 • Vi kan ”leka” med olika lösningar för vägmarkering

 

 

 

VIMSI – Sammankoppling av blickbeteende och simulatormiljö

 • WP1 – Länka samman objekt i simulatorvärlden med förarens blick
  • Lägg till objektet som föraren tittar på i simulatorloggen
  • Spara en film över frammåtvyn där ett kors visualiserar var föraren tittar.
  • Visualisera var föraren tittar i realtid (för försöksledaren)
  • Ska fungera i simulator III och IV
  • WP2 – Simulatorförsök
  • Testa om det som tagits fram i WP1 fungerar
  • Passa på att undersöka hur förare tittar på symboler i vägbanan.

LDW  (Lane Departure Warning)

Tidigare har vi deltagit i ett projekt om LDW där det konstaterats att vägmarkeringarna på huvudvägnätet till stor del lever upp till kraven för att LDW ska fungera.

Problem finns med:

 • Slitna markeringar
 • Smutsiga markeringar
 • Markeringar som inte syns när de är våta

Ta del av VTI:s rapport

SVMF