Dubbel heldragen med öppning.png
Handboken finns på nätet; www.asfaltboken.se/vagmarkering/#22. Materialet
är fritt tillgängligt för alla läsare, utan avgift.
Materialet är i ständig utveckling och revideras i takt med regelförändringar och
kompletteringar.

Handbok utformning av Vägmarkering HV(u)
Vägmarkering är genom sitt visuella
stöd till trafikanter en nödvändig
komponent för säker vägtrafik.
Särskilt gäller detta längsgående
markeringar som ”följer med
fordonsföraren” som ständigt stöd
hela vägen till skillnad från
vägmärken som blir osynliga efter
passage och som inte kan återkallas.
Denna handbok hjälper oss att
markera både rätt och likartat i hela
landet.
En ny dimension är att bilarnas teknik
också är i behov av rätt utformade
vägmarkeringar.

SVMF