Logga med text Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen.pngDubbel heldragen med öppning.png

Handbok utformning av Vägmarkering HV(u) 
 
Bakgrund

Det är uppenbart att det behövs en kompetenshöjning i hur vägmarkeringar får och ska utformas. Huvudsyftet med handboken är att skapa nationella förutsättningar för likartad tolkning av regelverken och att fylla behovet av stöd i det dagliga arbetet och att ge efterlängtad information för nytillkomna i branschen.

 
Handboken finns på nätet
www.asfaltboken.se/vagmarkering
  OBS! Det är endast här Du finner den senaste versionen.
Materialet är i ständig utveckling och revideras i takt med regelförändringar och kompletteringar.
Materialet är fritt tillgängligt för alla läsare, utan avgift.

 

Vägmarkering är genom sitt visuella stöd till trafikanter en nödvändi komponent för säker vägtrafik.
Särskilt gäller detta längsgående markeringar som ”följer med fordonsföraren” som ständigt stöd
hela vägen till skillnad från vägmärken som blir osynliga efter passage och som inte kan återkallas.
Denna handbok hjälper oss att markera både rätt och likartat i hela landet.

En ny dimension är att bilarnas teknik också är i behov av rätt utformade vägmarkeringar.

Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen (SVMF) är ägare till handboken och dess ansvarige utgivare. SVMF har utsett ett Redaktionsråd som svarar för handbokens inriktning, omfattning och tekniska nivå. En Referensgrupp med representanter från myndigheter och bransch fungerar som stöd för det innehållsmässiga urvalet och det redaktionella arbetet.
 
SVMF har fått finansiellt stöd från Trafikverket och SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) för att ta fram handboken. Utöver det bidrar bransch och myndigheter med eget arbete.
 
SVMF ber om synpunkter på innehållet som tacksamt tas emot av handbokens ansvariga:

 

 

 

 handbok@svmf.nu

 

 

SVMF