Inbjudan till möte om vägmarkering 14 -- 15 november 2019

Vi fortsätter på den väg vi började med mötet i HOOK hösten 2005, Sigtuna 2006, Hindås 2007, Malmö 2008, Helsingborg 2009, Göteborg 2010, Johannesberg 2011, Göteborg 2012, 2013, 2014, 2015, Malmö 2016, Göteborg 2017, 2018. Det finns ett fortsatt behov av att komma samman och diskutera ett antal frågor med syfte att dels få marknaden att fungera bättre och dels att ge trafikanterna bra vägmarkeringar.

 

Vi bjuder utöver SVMF medlemmar in övriga som på något sätt arbetar med vägmarkering och vill ta del av vårt program. Även tidigare har våra grannländer varit välkomna och vi hoppas att detta ökar i och med att vi har breddat föreningen till Skandinavien.

 

Tid:             Torsdagen den 14 och fredagen den 15 november

OBS! Att vi infört en nyordning efter önskemål från Trafikverket, Sverige. Torsdagen är öppen för alla medan fredagen endast är för SVMF medlemmar.

 

Plats:          Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö

www.scandichotels.se/hotell/sverige/malmo/scandic-st-jorgen

 

Tider:          Vi börjar kl 10 på torsdag  ochslutar med lunch kl 12 på fredag.

 

Vi ber om anmälan snarast men senast den 11 oktober  (först till kvarn gäller ... ) till Göran Nilsson på e-mail: goran@lgroadtech.se

Vi vill veta om du behöver logi någon natt samt om du deltar i middagen.

 

Var och en betalar sitt logi direkt till hotellet. Logi kostar 1150 SEK (inkl. moms) natt till torsdag, och 900 natt till fredag. Bokningen går genom oss (annars gäller inte priset). 

 

Paketpriset för lokaler och måltider:

Torsdag exkl. middag:       530 SEK/person

Torsdag inkl. middag;     1030 SEK/person à Middag kl 19

Fredag:.                            460 SEK/person

Torsdag + Fredag          1490 SEK/person          Alla priser exklusive moms.  Vi fakturerar efteråt respektive enhet och vill därför veta adress och ev. referenser.

 

 

Har Ni frågor så kontakta mig.

 

Väl mött!

 

 

Göran Nilsson  

goran@lgroadtech.se

                  

(Kansli. SVMF)

Program höstmötet 2019

 

Torsdag 14 november

10.00 Inledning

SVMF ordförande Toni Ogemark öppnar mötet 

Information från ERF kring behoven för vägmarkering idag och i framtiden, Rik Nyuttens, President European Union Road Federation /ERF)

 

  Tillståndsmätningar Sverige 2019, Presentation av ROMA; projekt kring Skandinaviska tillståndsmätningar 2017-2021

Berne Nielsen, Ramböll

  Automatiserad tvärgående markering

 Jon Kjetil Jutulstad, Trysil informerar om utveckling av tekniken. 

12 – 13 Lunch

   

  Tiny Robots,  Palle  Flydtkjær, TinyMobileRobots

  Microplast och titandioxid från Vägmarkeringar, Jan-Olof Olsson, Visafo och Martin Gunnarsson, Svevia

 

  Certifiering Skandinavien, Trond-Cato Johansen, Ramböll

 

  14.30-15 Kaffe

   Information från nordiska arbetsgrupperna inkl. vägverk

  • Norge                Morten/Bjørn
  • Danmark           Jesper                  
  • Sverige             Magnus, Ulf Söderberg, TRV

 

  • VGU àHandboken HV(u)  Göran
  •  

 

 19.00 Middag

 

 

 

Fredag 15 november 08.00-12.00 --OBS! Endast för medlemmar!

 Hur gör vi vägarbetsplatserna säkrare?

  • Transportstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att utreda hur arbeten på väg ska bli säkrare. Tar gärna emot synpunkter/förslag från oss som arbetar på vägen.  Magnus Karlsson, MSA Konsult, Göran Nilsson LG Konsult. Informerar om uppdraget.
    •   

  Work-shop medlemmar

   Gruppindelning:

1)  Hur gör vi våra vägarbeten säkrare? Förslag till åtgärder.

2)  Vilka frågor anser vi är viktiga? Prioritera!

3)   

 

  Kaffe 09.30-10

  

   Presentation Work-shop

 

   11.45 Avslutning

 

   12.00 Lunch

SVMF