Skandinaviska
Vägmarkerings​föreningen

Vägmarkeringar - denna produkt som är så viktig i vägmiljön! Rätt utförd skapar vägmarkeringen förutsättningar för en säkrare trafik med ökad framkomlighet och kapacitet på vägarna. Välkommen hit - i SVMF finns en stor del av kompetensen i Skandinavien inom vägmarkering.

Snabba fakta om oss

SVMF grundades 1972 och består av företag som arbetar som entreprenörer, materialproducenter, maskinproducenter, leverantörer av mätutrustning/mättjänster och rådgivare inom vägmarkeringsbranschen i Danmark, Norge och Sverige
Räddar liv!
2016 publicerade Simon Sternlund på Trafikverket en forskningsrapport som visar att säkerhetssystemet Körfältsassistens kan ge en årlig minskning av 30 dödade, 258 svårt skadade, 1420 lindrigt skadade samt 1260 olyckor med personskada.
Körfältsassistens
Körfältsassistans är en utrustning i bilar som känner av de målade avgränsningarna på vägarna och kan läsa av när bilförare avviker från sitt körfält utan att använda blinkers. Bilföraren uppmärksammas då av en varningssignal.
Forskning
Genom forskning och annat utvecklingsarbete syftar SVMF till att främja utvecklingen av vägmarkeringar, för att minska antalet dödade och skadade i trafiken.
Ökad trafiksäkerhet
Vi arbetar för ökad trafiksäkerhet och bättre förutsättningar för självkörande fordon i Danmark, Norge och Sverige. Ansvariga myndigheter bör satsa på vägmarkeringar.

Senaste nyheterna

Machine-readability of road markings in the Nordic countries
Läs rapporten från NordFou om vägmarkeringar och ADAS https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2023-09/Machine-readability%20of%20road%20markings%2...
Läs mer
Bra att Regeringen ökar underhållet till svenska vägar
ONS, SEP 20, 2023 15:42 CETReport this content Regeringen aviserade i budgeten ett ökat underhåll på 300 miljoner per år under 2024 och 2025 av det statliga...
Läs mer
Inbjudan till SVMF Höstmöte 2023
16 November är det höstmöte i Göteborg. Anmäl er enligt bifogad information....
Läs mer
Fler nyheter!
crossmenu